Pla d’estudis

Pel que fa als estudis d’ensenyaments generals, durant la seva estada a l’Escolania els nois reben els ensenyaments corresponents als cursos 4t, 5è i 6è de Primària, i 1r i 2n de Secundària (ESO). I pel que fa als ensenyaments musicals, es poden fer tots els cursos de Grau elemental, i el 1r i 2n de Grau Professional .

 

 • Ensenyaments bàsics

  En els Ensenyaments generals destaquem el seguiment individualitzat que podem fer dels nois, gràcies al reduït nombre d’alumnes que tenim per aula (gira al voltant de 10 alumnes). Pel que fa a l’ús de les noves tecnologies, podem destacar que les hem anat integrant en els nostres objectius educatius, i mirem d’aprofitar les noves possibilitats que ens ofereixen. Participem en diversos projectes telemàtics, a secundària els nois tenen la possibilitat de treballar amb un ordinador personal, i darrerament hem començat a introduir l’ús de les tauletes digitals

 

 • Ensenyaments musicals

  En el currículum musical destaca el fet que, a banda del seu instrument principal, tots els nois estudien piano. El fet que la música no només s’estudiï des d’un punt de vista teòric o tècnic sinó que sigui una necessitat diària, fa que els ensenyaments musicals siguin eminentment pràctics, i guanyin en qualitat (sobretot pel que fa a la formació específica en el terreny coral, vocal, i de la lectura musical). També vetllem per la formació de la pràctica instrumental conjunta (conjunt instrumental, orquestra, i en alguns casos música de cambra). Alguns alumnes més avançats en l’estudi de l’instrument i el piano, tenen la possibilitat de formar-se també en l’estudi d’orgue.

 

 • Currículum musical
   
  • Grau elemental (No reglat):
   • Llenguatge musical
   • Instrument
   • Piano (només a 5è i 6è de Primària)
   • Cant Coral: Assaig, Repertori, Tècnica vocal
   • Grup instrumental
     
  • Grau Professional (Reglat):
   • Llenguatge musical-harmonia
   • Instrument
   • Piano
   • Cant coral: Assaig, Repertori, tècnica vocal
   • Orquestra
   • Música de cambra

     
 • Instruments que es poden estudiar a l´Escolania:
   
  • Corda: Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix
  • Vent metall: Trompa, Trompeta, Trombó
  • Vent fusta: Flauta travessera, Oboè, Fagot i Clarinet
  • Piano i Orgue
    
 • Prova d´accés al Grau Professional

  Al final del Grau Elemental de música (corresponent al curs de 6è de primària), els nois realitzen la Prova d’accés al Grau Professional, com la resta de nois de la seva edat que volen seguir uns ensenyaments musicals reglats. La diferència amb les altres Escoles de música i Conservatoris, és que aquí es poden realitzar els dos primers cursos del Grau Professional en el mateix centre.