Concert in El Palau de la Música de Barcelona


Concert with  Orquestra de Cadaqués

On Thursday 7th  November at 8p.m.
Place: El Palau de la Música
Tickets