P.Miquel López

(1669-1723) Mestre de l’Escolania de Montserrat
DAM Discmedi. Enregistrament 2007
Capella de Música i Escolania de Montserrat
Conjunt Instrumental La Caravaggia

Director del conjunt: Lluís Coll
Orgue: Eduard Vila
Direcció general: Joaquim Piqué

Lleno III. Missa a Onze: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus. Verso I para la entrada de la Salve. Verso II para la entrada de la Salve. Salve Regina a 8. Alma Redemptoris Mater a 8. Ave Regina Caelorum a 8. O quam pulchri sunt a 4. Congratulamini a 9, Motete a Nuestra Senyroa. Verso de la segona col.lecció en primer to. El Ave Maria para la villa de Ayerbe, en San Juan de la Peña. Verso n 27 de la tercera col.lecció.