Mireia Subirana

Secretària acadèmica, professora de música i coordinadora de concerts a Catalunya