18:00-Participació en la cadena de pregària

18:00-Participació en la cadena de pregària