18.45 – Vespres. Salve montserratina i motet. Canta l’Schola Cantorum

18.45 – Vespres. Salve montserratina i motet. Canta l’Schola Cantorum