11.00 – Missa conventual. Dedicació de la Basílica. Canta l’Schola Cantorum

11.00 – Missa conventual. Dedicació de la Basílica. Canta l’Schola Cantorum